ذهن خود را آموزش دهیم

سلام

هرچه بکاریم همان را درو خواهیم کرذ. معنی این جمله این است هر آنچه به زبان و ذهن خود بیاورید بازتابش به خود شما بازمی گردد.

اگر نفرت بروز دهید, نفرت دریافت می کنید. اگر عشق بورزید عشق دریافت می کنید.

پس مراقب باشیم آن چه به زبان بیاورید یا حتی در دل و ذهن خود داشته باشید , همان بنیان ما و زندگی ما را می سازد.

پس مراقب باشیم.نظرات

    ⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️